ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

08:20 – 09:40

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

Με τη λήξη της γιορτής θα πρέπει να προσέλθετε έγκαιρα (ή να περιμένετε αν παρακολουθήσετε τη γιορτή) για να παραλάβετε τα παιδιά σας.

Ολοήμερο τμήμα τη μέρα αυτή δε λειτουργεί, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Η παρουσία σας θα είναι χαρά για εμάς και τους μαθητές μας.