ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 Χειροσφαίριση
? Κανονισμοί Χειροσφαίρισης
? Κανονισμοι Διαιτησίας ΟΧΕ
? Διδασκαλία Χειροσφαίρισης (ΥΠΑΙΘΠΑ)? Μάθηση της Χειροσφαίρισης με Παιχνίδια
? Τα 3 διδακτικά στάδια για το μάθημα της Χειροσφαίρισης
? Παιχνίδια για κάθε Τάξη
? Α΄- Β΄ δημοτικού
? Γ΄- Δ΄ δημοτικού
? Ε΄- ΣΤ΄ δημοτικού
? Εκμάθηση του Χάντμπωλ με Ασκήσεις & Παιχνίδια
? Παιχνίδια χωρίς μπάλα?

Ψυχοκινητικής Αγωγής
? Ψυχοκινητική Αγωγή
? Μελωδίες ψυχοκινητικής

Φυσική  άσκηση
? Μυς, Τένοντες, Μοχλοί και Μοχλοβραχίονες: Από την Άσκηση στην Επιστήμη
? Βλέπω τη φυσική μέσα στις αθλητικές δραστηριότητες

Διαφοροποιημένη διδασκαλία για ΑΜΕΑ και χαρισματικούς μαθητές
? Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Παιδιά με Αναπηρίες
? Ενδεικτικές Ασκήσεις-Παιχνίδια Ψυχοκινητικής ΑμεΑ
? Καλή πρακτική ένταξης

Ορθοσωμικών ασκήσεων
? Ορθοσωμικές ανωμαλίες

 Ενόργανη Γυμναστική
? Ασκήσεις Αναλυτικού Προγράμματος
? Καλή Πρακτική Ενόργανης Γυμναστικής

 ΤΠΕ
? Υλικό για Α? Επίπεδο
? Βιβλία Φυσικής Αγωγής
? Παρουσίαση πηγών ΤΠΕ για την Φυσική Αγωγή
? Εκπαιδευτικό βιντεάκι για δημιουργία Qrcode
? Εργαλείο storyboard.
? Εργαλείο Qrcode
? Εργαλείο Padlet
? Εργαλείο Prezi
? Εργαλείο GoAnimate
? Φωτόδεντρο
? Λογισμικό για την Φυσική Αγωγή στο Γυμνάσιο
? Λογισμικό για την Αγωγή Υγείας

Κολύμβηση
? Η εισαγωγή της κολύμβησης στο αναλυτικό πρόγραμμα ΦΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  ?   Σεμινάριο Πετοσφαίρισης
?   Σεμινάριο Καλαθοσφαίρισης
?   Σεμινάριο Χειροσφαίρισης
?   Σεμινάριο Ποδοσφαίρου
?   Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής
?   Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού
?   Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
?   Σεμινάριο Ενόργανης Γυμναστικής
?   Σεμινάριο Κολύμβησης