ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κλικ στο παρακάτω αρχείο για τα χωροταξικά όρια των δημοτικών σχολείων του Δήμου Νίκαιας

ΟΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ