ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή  στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.
Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη συνδεδεμένων Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής σε α) κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και β) Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες για το Γυμνάσιο και τρεις ώρες για το Λύκειο και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, σε όμορα σχολεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα. Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων ανά Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν και θα κοινοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.grαπό τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Λύκειο, ταυτόχρονα, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας και στους δύο τύπους σχολείου υποχρεούται ο κηδεμόνας να δηλώσει την τελική επιλογή της σχολικής μονάδας που θα εγγραφεί ο μαθητής, το αργότερο έως τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους την ημέρα της εξέτασης, προσερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο μια ώρα πριν την έναρξη του τεστ.

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους.
Για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, η Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η κλήρωση για τις εισαγωγικές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων για το σχολικό έτος 2021-2022 δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο, και οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τριμελή Επιτροπή.
Ως προς την πλήρωση κενών θέσεων τόσο στις εισαγωγικές τάξεις όσο και στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, αυτές καλύπτονται με κλήρωση η οποία διενεργείται στην οικεία σχολική μονάδα τις πρώτες ημέρες έναρξης του σχολικού έτους.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο ή Πειραματικό εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτό, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην οικεία βαθμίδα.
Φέτος, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολείο του Αύριο, σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που θα λειτουργούν στη χώρα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε από 62 σε 112. Πλέον λειτουργούν Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Δίνεται με αυτό τον τρόπο στους μαθητές μας η δυνατότητα να συμμετέχουν στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και μεθόδων, σχολικών εγχειριδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.
Στόχος του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι, όχι μόνο η υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η ανάδειξη του σχολείου ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της ραγδαίας εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας, η διάχυση καλών πρακτικών σε όλο το σχολικό δίκτυο της χώρας και η συνολική αναβάθμιση της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Καλή επιτυχία σε όλες τις μαθήτριές μας και σε όλους τους μαθητές μας.

Το ΦΕΚ για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σε μορφή pdf

Η σχετική ΥΑ με τον κατάλογο των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων

Πίνακας Προτύπων / Πειραματικών

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ

Επιστροφή στα θρανία με ασφάλεια: από τις 10 Μαΐου, μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας ξανά στα σχολεία με δωρεάν σελφ-τεστ. Από σήμερα, Τετάρτη 5/5, η προμήθεια των τεστ από τα φαρμακεία.

Oι οδηγίες για τη διά ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων όλης της χώρας από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, ως προς την εφαρμογή του μέτρου του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό, ανακοινώνονται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικών οδηγιών για την επαναλειτουργία των Λυκείων. Σχετική αναλυτική εγκύκλιος εστάλη σήμερα, Τετάρτη 5/5/2021, σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επισημαίνεται ότι κανονικά από 10/5 θα λειτουργήσουν και τα ολοήμερα σχολεία, καθώς και όλων των τύπων τα Λύκεια.

Έχουν ήδη σταλεί αναλυτικές οδηγίες, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση της ύλης των τάξεων αυτών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά καθώς και την επόμενη. Περαιτέρω, οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας έχουν λάβει κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία, που εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για τη διαπίστωση του βαθμού αφομοίωσης της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test).

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,  χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, εξειδικευμένα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές/τριες εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων και ήδη έχει βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικού αριθμού ασυμπτωματικών, ως επί το πλείστον, ασθενών, επομένως και στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα. Τα βήματα είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων  παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου, σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί.

Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το self-test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

ΚΛΙΚ στο βίντεο: SELF-TEST

Σχολική Κάρτα: covid19-school-card-print

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στην Α΄Γυμνασίου των Μουσικών ή Καλλιτεχνικών Σχολείων, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, μπορούν να δούν τα σχετικά έγγραφα με όλες τις πληροφορίες για τα Μουσικά σχολεία ΕΔΩ , και για τα Καλλιτεχνικά σχολεία ΕΔΩ .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ    

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2022

Για εγγραφές μαθητών στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου της σχολικής χρονιάς 2021-2022, παρακαλούμε ‘κατεβάστε’ τη σχετική αίτηση, με κλικ ΕΔΩ . Αφού την εκτυπώσετε και τη συμπληρώσετε (υπογεγραμμένη), τη ‘σκανάρετε’ και τη στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπαιδευτικού στην τάξη του οποίου φοιτά φέτος το παιδί σας. Προθεσμία αποστολής αίτησης: Δευτέρα, 19 Απριλίου. Για διευκρινίσεις ή απορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του σχολείου (2104916804).

Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τη λειτουργία της νέας τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων, παιδιών και εφήβων.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ     ΑΦΙΣΑ

1821: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ

Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από τη μεγάλη Επανάσταση του 1821, το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας μας. Για μία ακόμη φορά τιμούμε τους προγόνους μας που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Μαζί με την εθνική επέτειο βέβαια, γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που συμβολικά ταυτίστηκε με τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων.

Το νόημα αυτής της ταύτισης είναι η θεϊκή ευλογία της προσπάθειας των Ελλήνων για την Ελευθερία, η πίστη των κατακτημένων για το ποθούμενο, η λύτρωση από τα δεσμά του αλλόθρησκου και βάρβαρου κατακτητή.

Ο Αγώνας του ’21 προετοιμάστηκε μεθοδικά ύστερα από προηγούμενα αποτυχημένα κινήματα και στηρίχτηκε στη βούληση και την πίστη φωτισμένων πατριωτών Ελλήνων. Το εκπληκτικό, που άφησε άφωνους τους ξένους παρατηρητές, ήταν πως κατόρθωσε η ελληνική ψυχή να παραμείνει αδούλωτη για τετρακόσια χρόνια, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να ξεσηκωθεί και να διεκδικήσει το υπέρτατο αγαθό.

Το ρόλο να κρατήσουν άσβεστη τη σπίθα της λευτεριάς τον ανέλαβαν οι λόγιοι ήρωες με την καλλιέργεια της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης. Για παράδειγμα, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής και άλλοι Έλληνες διαφωτιστές του εξωτερικού, αλλά και η Φιλική Εταιρεία, βρήκαν πρόσφορο έδαφος να ριζώσει και να βλαστήσει ο σπόρος της Ελευθερίας στους υπόδουλους  Έλληνες.

Η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης απέναντι στην πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως άλλωστε είχε γίνει και στο παρελθόν. Η σύγκριση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σε ανθρώπους, όπλα και εφόδια μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ήταν ανισοβαρής υπέρ των Τούρκων.

Επιπλέον, η Ευρώπη, οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας ήταν εχθρικές γενικότερα απέναντι στα επαναστατικά κινήματα που θα μπορούσαν να ξεσηκώσουν τους υπόδουλους λαούς και να διαλύσουν τις Αυτοκρατορίες της εποχής.

Κι όμως, η μεθοδική προετοιμασία και η πίστη, έστω των λίγων φωτισμένων διανοουμένων, και των κλεφτών και αρματολών, έφερε το ποθούμενο.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, η Επανάσταση θα εκδηλωνόταν ταυτόχρονα σχεδόν από τη Μολδοβλαχία μέχρι την Πελοπόννησο και από τη Σερβία μέχρι την Κωνσταντινούπολη. «Λευτεριά ή Θάνατος» ακούστηκε σ’ όλες τις υπόδουλες ελληνικές περιοχές. Όμως, η ελληνοσερβική συμμαχία ματαιώθηκε και η Επανάσταση που ξεκίνησε στη Μολδοβλαχία με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821 έσβησε τους πρώτους δύο μήνες. Και στις άλλες περιοχές η Επανάσταση πνίγηκε στο αίμα: Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Κύπρος.

Μόνο στην Πελοπόννησο ο Αγώνας ευδοκίμησε, με πολλές επιτυχίες στην αρχή, κι έμελλε να κρατήσει στο στρατιωτικό και διπλωματικό πεδίο περίπου μια δεκαετία, ώσπου να υπογραφεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους.

Μέχρι όμως να φτάσει στο αίσιο τέλος η Επανάσταση πέρασε από πολλά κύματα.

Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο οι Έλληνες κέρδισαν πολλές νίκες στις πολεμικές συγκρούσεις που έγιναν στο Μοριά με αποκορύφωμα την άλωση της Τριπολιτσάς και την καταστροφή της μεγάλης στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια.

Το ίδιο συνέβη και στη Στερεά Ελλάδα όπου στα χέρια των Ελλήνων περιήλθαν κάποιες πόλεις και κάστρα των Τούρκων.

Το 1823 υπήρξε μια κάμψη του Αγώνα εξαιτίας των αντιπαραθέσεων στρατιωτικών και πολιτικών, που οδήγησαν σε εμφύλιες συγκρούσεις το 1824 και 1825, και έβαλαν σε κίνδυνο τα όσα είχαν κατακτήσει ως τότε. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα με την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825, την πτώση του Μεσολογγίου το 1826, και του φρουρίου της Ακρόπολης το 1827.

Ο τυφλός κομματισμός, ο διχασμός, και ο παροπλισμός άξιων οπλαρχηγών, η έλλειψη οικονομικών πόρων και η διοικητική ανικανότητα, έφεραν την Επανάσταση στο χείλος του γκρεμού. Υπήρχε άμεσος κίνδυνος τόσες θυσίες να πάνε χαμένες και οι Έλληνες να μη γευθούν τη χαρά της Ελευθερίας.

Πολλοί άρχισαν να σκέφτονται διάφορες λύσεις όπως η δημιουργία ενός ημιανεξάρτητου κρατιδίου στο Μοριά υπό την ηγεμονία ενός ξένου πρίγκιπα, ή την παροχή μιας αυξημένης αυτονομίας του Μοριά υπό την προστασία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μιας Μεγάλης Δύναμης.

Για μία ακόμη φορά το ελληνικό δαιμόνιο έδρασε. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, προικισμένος πολιτικός αρχηγός της Επανάστασης με την ιδιοφυΐα που τον διέκρινε, αντιλήφθηκε την αλλαγή της διεθνούς στρατηγικής της Μεγάλης Βρετανίας. Γι’ αυτό συνέταξε μια επιστολή προς τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών όπου έλεγε ότι «σας προσφέρουμε διαρκή συμμαχία αν σώσετε την Ελληνική Επανάσταση» – κάτι που χαρακτηρίστηκε από πολλούς Έλληνες ως δήλωση υποτέλειας.

Όμως, αυτή η κίνηση δεν έγινε τυχαία. Η Ελληνική Επανάσταση είχε ήδη τύχει μιας διεθνούς αναγνώρισης με τα δύο αγγλικά δάνεια και με το ισχυρό ρεύμα Φιλελληνισμού που είχε αναπτυχθεί στην Ευρώπη βασιζόμενο στη συμπάθεια των λίγων και αδύναμων Ελλήνων που αγωνίζονταν ενάντια σε μια τυραννική Αυτοκρατορία.

Ο Μαυροκορδάτος στην επιστολή του υπονοούσε ότι αν δεν ήταν η Αγγλία που θα στήριζε την Ελληνική Επανάσταση, θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη χώρα… Πρόσφερε δηλαδή, προνομιακή σχέση στην Αγγλία ή σε όποια δυτική δύναμη βοηθούσε τους Έλληνες.

Συγχρόνως, ο Κολοκοτρώνης ξεκίνησε μια απελπισμένη αντεπίθεση στο Μοριά κάνοντας σαφές προς τους ξένους ότι ο Αγώνας συνεχιζόταν. Ο ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός αναζωπυρώθηκε κι έτσι προέκυψε η ναυμαχία του Ναβαρίνου όπου οι συνασπισμένοι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας κατέστρεψαν τον τουρκοαιγυπτιακό, δίνοντας το μήνυμα της στήριξης του Αγώνα.

Μέσα από αυτές τις συνθήκες καλείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως Κυβερνήτης  να βάλει τάξη στο χάος, και να διεκδικήσει τα μέγιστα δυνατά όρια του νέου Ελληνικού Κράτους. Οι Μεγάλες Δυνάμεις καθόρισαν τελικά τα σύνορα του πρώτου Ελληνικού Κράτους που περιελάμβανε την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες.

Καθόρισαν όμως, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, και την πολιτική του πορεία με αποτέλεσμα ο αγώνας των Ελλήνων στη συνέχεια, να συνεχιστεί, τόσο για ν’ απελευθερωθούν οι υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, όσο και για ν’ απαλλαγούν από την πιεστική κηδεμονία των ξένων.

Σημασία έχει ότι ο μεγάλος Ξεσηκωμός του 1821 ξεκίνησε χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τους δυτικούς και στηρίχθηκε αποκλειστικά στους Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν το πρώτο ουσιαστικό πλήγμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κι έδωσαν το έναυσμα για τον ξεσηκωμό κι άλλων υπόδουλων λαών της βαλκανικής χερσονήσου.

Η Επανάσταση του ’21 στάθηκε το πιο σημαντικό γεγονός της εποχής του γιατί απέδειξε ότι η αγωνιστικότητα, και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν ν’ αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Παρά τη διχόνοια και τα μελανά της σημεία, οι πρόγονοί μας, αυτοί οι τεράστιοι Αγωνιστές, μας παρέδωσαν ένα συμβόλαιο Ελευθερίας γραμμένο με το αίμα τους.

Όπως, έγραψε κι ο Μακρυγιάννης: «Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστεί μόνος του να φκειάση ή να χαλάση, να λέγη εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί να φκειάσουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».

Να γιατί ο Αγώνας του 1821 παραμένει διαχρονικός κι επίκαιρος για μας τους Νεοέλληνες. Η Ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, θέλει θυσίες για να την αποκτήσουμε και προπαντός για να τη διατηρήσουμε.

Ηλίας Σελίμης

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

 

Οι εγγραφές για την Α΄ Τάξη παρατείνονται έως την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Εγγραφή  Μαθητών στην Α΄ τάξη (σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017) ΠΟΤΕ; Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, αρχίζουν την Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 και λήγουν την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021   ΠΟΙΟΙ; Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν … Περισσότερα