ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Εγγραφή  Μαθητών στην Α΄ τάξη (σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017) ΠΟΤΕ; Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, αρχίζουν την Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 και λήγουν την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021   ΠΟΙΟΙ; Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν … Περισσότερα