ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι άρχισαν οι εγγραφές για το Ολοήμερο τμήμα της επόμενης σχολικής χρονιάς. Καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η 12/6/2017, μετά την ημερομηνία αυτή

Περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1367/τ. Β?/21-04-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 63619/Δ6/13-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018».

Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.    http://depps.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α? ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α? Τάξη για το Σχ. Ετος 2017-2018 θα πραγματοποιούνται από 02 Μαΐου έως 19 Μαΐου 2017, από το Δ/ντή του σχολείου

.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Περισσότερα